2023 Apr 08

Keyshawn Davis vs. Anthony Yigit

10 rounds, lighteweights

Keyshawn Davis vs. Anthony Yigit

Keyshawn Davis to win by ko/tko

The Pick: Keyshawn Davis to win by ko/tko
Odds: -225 (1.44 decimal odds)
Units: 3
Start time: