2021 Oct 02

Richard Riakporhe vs. Krzysztof Twardowski, 10 rounds, cruiserweights

10 rounds, cruiserweights

Richard Riakporhe vs. Krzysztof Twardowski

Richard Riakporhe to win the fight

The Pick: Richard Riakporhe to win the fight
Odds: -2500 (1.04 decimal odds)
Units: 3
Start time: